< powrót do listy

Dbamy o środowisko

Każde działania prośrodowiskowe są ważne dla lokalnej, ale również globalnej ochrony środowiska by dbać o naszą Ziemię. Mleczarnia Spomlek, producent serów Serenada, działa zgodnie ze standardami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Co robi Serenada (mleczarnia Spomlek) w tym zakresie? 
✅ Spomlek przywiązuje wielką wagę do racjonalnej gospodarki energetycznej.  Z Urzędu Regulacji Energetyki firma otrzymała świadectwa Białych certyfikatów, które służą poprawie efektywności energetycznej i potwierdzają zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
✅ Spomlek zainwestował w układ energetycznego wykorzystania ciepła wraz z rozbudową kolektora rozdziału surowca. Cała aparatownia w mleczarni pracuje na cieple odpadowym z pracy proszkowni.
✅ W zakładzie w Radzyniu Podlaskim zmodernizowany jest układu odpylania dla kotłowni zakładowej wraz z automatyzacją procesu spalania i odzyskiem ciepła ze spalin.  Dzięki temu wypuszczamy oczyszczone powietrze, a przy okazji obniżamy koszty eksploatacji kotłowni.
✅ Permanentna modernizacja zakładowych oczyszczalni ścieków - nowoczesne systemy redukują zanieczyszczenia w ściekach.
✅ W zakładach SM Spomlek wiszą tabliczki informujące o kosztach zużycia prądu w miejscach, gdzie te oszczędności można poczynić.

Serenada. Dbamy o Ziemię. I kropka